Sahn-i Seman Medresesi


Sultan Fatih Mehmed tarafından İstanbul da yaptırılan medreseler. Bunların sayısının sekiz olmasından dolayı “Sahn-ı Seman” olarak isimlendirilmiştir.

Medreseler, Fatih Camii’nin iki tarafında sıralanmıştır. Bunların dördü güneyde, diğer dördü de kuzeydedir. Yüksek öğrenim verilen Sahn-ı Seman medreselerine girebilmek için, ilk eğitimin verildiği îbtida-i hariç ve orta dereceli eğitimin verildiği dahil medreselerini bitirmek gerekirdi. Sahibi Seman’a girenler, önce Tetimme medresesine alınırdı. Bu medrese Sahn-ı Seman’ın idadisi durumundadır. Medreselerde hücre sahibliğine hak kazanan öğrenciler ulemadan sayılırdı.    \    .

Derslerin nasıl bir sıra takip edeceği, sınıfların ayrımı, kısaca eğitim programı, Sultan Fatîh Mehmed’in Türkistan’dan getirttiği bilginler Ali Kuşçu ve Molla Hüsrev tarafından düzenlenmiştir. Okutulan derslerden hadis ve tefsir bölümü başlı başına bir ihtisas alanıydı. Bunlardan başka, fıkıh, kelâm, Arap edebiyâtı, tabiiyât, riyaziyât, tıb gibi dersler de okutulurdu.

Sahn-ı Seman ı bitirenler, müderris, kadı, hâkim ve devletin diğer bütün hizmetlerimde görev alabilecek düzeyde sayılırdı. Tanzimat’la birlikte, değişik meslekler için okullar açıldığından medrese eğitimi görenler için yalnızca ilmiye, bölümü kaldı. Gün geçtikçe eski ilgisini kaybeden Sahn-ı Seman medresesi, Cumhuriyet,döneminde diğer medreseler gibi kapatılmıştır.